top of page

Meer info over EMDR

Psychologist
Psychologist

Ontstaan van EMDR

In 1987 merkte de Amerikaanse klinisch psycholoog dr. Francine Shapiro bij toeval tijdens een wandeling in het park dat haar verstoring van negatieve gedachten minder werd als ze haar ogen heen en weer bewoog tussen de bomen. Na deze ervaring testte ze het effect van opzettelijke oogbewegingen op zichzelf, terwijl ze zich concentreerde op negatieve gedachten. De waargenomen positieve veranderingen brachten haar ertoe haar experimenten met geïnduceerde oogbewegingen uit te breiden naar vrienden en kennissen. Ze kregen de instructie om zich te concentreren op negatieve gedachten en de effecten die met deze gedachten gepaard gingen, terwijl ze de bewegingen van Shapiro's vingers met hun ogen volgden.

Aangemoedigd door het succes van deze experimenten ontwikkelde Francine Shapiro een standaardprocedure die ze EMD (Eye Movement Desensitization) noemde, aangezien ze aanvankelijk aannam dat haar procedure een variant was van de bekende gedragstherapie, Systematic Desensitization. Eind 1987 testte ze de werkzaamheid van EMD bij een empirisch onderzoek bij patiënten met de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS). In 1989 werden de resultaten gepubliceerd in het Journal of Traumatic Stress en toonden een significante afname van het leed bij degenen die deze behandeling kregen in vergelijking met de controlegroep groep.

Tijdens verder onderzoek en ontwikkeling van de methode constateerde Shapiro duidelijke verschillen tussen deze behandeling en de gedragstherapeutische benadering. Ze ontwikkelde EMD van 1987 tot 1991 in Californië verder tot wat nu de EMDR-methode is. Ze gebruikte EMDR voor het eerst in 1989 voor therapeutisch werk met slachtoffers van oorlogstrauma. EMDR is tegenwoordig een dynamisch proces dat gebruik maakt van zowel psychodynamische als gedragstherapie.

onstaan van emdr
emdr literatuur

EMDR literatuur

 • Francine Shapiro: Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Basic Principles, Protocols, and Procedures (second edition), The Guilford Press, London

 • Francine Shapiro & Margot Silk Forest: EMDR: The Breakthrough Therapy for Overcoming Anxiety, Stress and Trauma, Basic Books

 • Laurel Parnell: A Therapist’s Guide to EMDR. Tools and Techniques for Successful Treatment. Norton & Company, New York

 • Laurel Parnell: Attachment-focused EMDR. Norton & Company, 2013

 • Jamie Marich: EMDR made simple – four approaches to using EMDR with every client. Premier Publishing & Media, Premier Education Solutions, 2011

 • David Grand: Emotional Healing at Warp Speed. The Power of EMDR. Present Tents Publishing, New York 2003

 • Bessel van der Kolk: The Body keeps the Score – Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma. Penguin, 1st Edition

 • Stephen W. Porges: The Polyvagal Theory. Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-regulation. Norton Series on Interpersonal Neurobiology, 1st Edition

 • Robert Tinker & Sandra Wilson: Through the Eyes of a Child – EMDR with children, Norton Professional Books

 • Ana M. Gomez: EMDR Therapy and Adjunct Approaches with Children: Complex Trauma, Attachment, and Dissociation. Springer Publishing Company

 • Dr Joan Lovett: Small Wonders: Healing Childhood Trauma with EMDR. Free Press 1999

bottom of page