top of page

Christine Borremans

In de loop van ons leven worden we geconfronteerd met moeilijkheden en kleine of grote trauma's. Soms hebben we hulp nodig om onze weg verder te kunnen zetten. Ik ben een ervaringsdeskundige op het vlak van trauma. Al vrij snel besefte ik dat doorheen de jaren geaccumuleerde stress door nare gebeurtenissen en negatieve emoties het lichaam belasten. Het lichaam houdt immers de score bij. Jarenlang was ik dan ook actief als ontspanningscoach en gaf ik therapeutische massage en yoga. Vandaag de dag weten we vanuit wetenschappelijke hoek dat verwerking van trauma en nare gebeurtenissen maar plaats kan vinden wanneer we naast het reflecteren over de gebeurtenissen, ook de emoties en de lichamelijke ervaring erbij betrekken. Mijn aanpak is dan ook gestoeld op deze wetenschappelijke bevindingen. Vanuit mijn opleiding in de 'integratieve psychotherapie' kan ik meerdere methodieken inzetten en uit verschillende psychologische richtingen putten, naargelang de behoeften en noden van de cliënt.  Zo werk ik vaak met EMDR, RET en EFT.  Vanaf eind juni kan je bij mij tevens ook terecht voor BRAINSPOTTING. Een traject kan kort en intensief zijn of langdurig. Samen gaan we op weg om jou terug in je kracht te brengen. ​'In het hart van elke moeilijkheid ligt ook steeds een kans...'

0477/69.61.17

Christine Borremans

Mellesteenweg 10

9230 Wetteren

bottom of page