top of page

Walter Engelen

De levenspaden van mij en mijn partner kruisten zich en we zijn gek van elkaar. We delen beiden ons privé en professionele leven in lief en leed. Samen hebben we onze organisatie WALSHA opgezet waar we actief zijn in psychotherapie, relatie- en gezinsbegeleiding, conflictbegeleiding, bemiddeling en deskundigenonderzoek. In relationele en gezinscontexten werken we steeds ‘in het belang van het kind’.

 

Wanneer mensen in hun leven op een kruispunt zijn, behoefte hebben aan verandering, tegen problemen blijven aanlopen en daardoor nood hebben aan het maken van bewuste beslissingen, initiëren van keuzes met positieve impact en ontwikkelen van een eigen levenswijze, … biedt WALSHA op de cliënt/patiënt afgestemde trajecten in begeleiding van duurzame verandering.

 

Onze werkwijze is erop gericht, om dat te betekenen voor mensen wat hen een stukje dichter bij een gelukkig leven brengt. We werken hierbij integratief, waarbij we exploreren wat voor deze specifieke persoon het meest aan verandering, en dus merkbare verbetering brengt. EMDR en hypnose nemen hier een voorname plaats in.

 

Met Natasha’s Surinaamse en Walters Vlaamse roots zitten we samen in een intercultureel bootje. We ervaren beiden de verschillen in onze culturen als boeiend en inspirerend en willen met een zo open mogelijke blik naar de wereld kijken.Als trotse ouders van elk 2+2 kinderen ervaren we ons leven als rijker. We ervaren hiermee de uitdagingen van nieuw samengestelde gezinnen uit eerste hand. Voor ons is het belangrijk om met de voeten op de grond te staan om vandaaruit onze professionele begeleidingen te verrijken.We dromen om samen ons leven te delen, de wereld een beetje beter te maken en over enkele jaren de wereld zelf nog wat uitgebreider te mogen exploreren.

Interesse? Bezoek ons! Mastering the Art & Science of Human Wellbeing

+32 (0)14 89 97 10

Walter Engelen

Molenstraat 280

2490 Balen

bottom of page