top of page
EMDR

Therapie & Opleiding

EMDR

PnP-BlauwOpWit-kader.png

P&P Consult-NPC (Psychologisch en Pedagogisch Consult -

Neuro-Psychotherapeutisch Centrum) in samenwerking met www.emdr-centre-london.org

EMDR_Logo.png
Wat is emdr

Wat is EMDR?

Je hebt als professioneel al gehoord of gelezen over de term EMDR in combinatie met trauma of therapie en je hebt je misschien afgevraagd wat het nu precies is.

De afkorting EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een van de meest intensief onderzochte methoden van traumatherapie ter wereld, waarvan de werkzaamheid keer op keer is bewezen. Het werd in Californië ontwikkeld door klinisch psycholoog dr. Francine Shapiro. Oorspronkelijk bedoeld voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS), wordt EMDR tegenwoordig met succes op veel andere gebieden toegepast. EMDR kan integratief worden toegepast met psychotherapie.

pexels-lil-artsy-3876938.jpg
Psychotherapy
Hoe werkt emdr

Hoe werkt EMDR?

EMDR beïnvloedt de zenuwbanen in de hersenen. Door bilaterale stimulatie worden beide hersenhelften geactiveerd en gesynchroniseerd, in relatie tot een traumatische gebeurtenis. Traumatische ervaringen zijn verankerd in een geblokkeerd of onvoldoende geïntegreerd geheugennetwerk in de hersenen. De herinneringen aan die gebeurtenissen worden opgeslagen zoals ze werden beleefd op het moment van de gebeurtenis, als het ware 'bevroren in de tijd'. EMDR heeft tot doel deze “bevroren” herinneringen opnieuw te verwerken met als doel merkbare en zichtbare verlichting op fysiek, emotioneel en zintuiglijk niveau. 

De traumatische gebeurtenis van een cliënt wordt doelgericht en in individuele stappen uitgewerkt. Cliënten wordt gevraagd een observerende rol op zich te nemen. Hun aandacht is deels gericht op externe zintuiglijke prikkels (bilaterale stimulatie); en tegelijkertijd concentreert de patiënt zich ook gedeeltelijk intern, gericht op de traumatische gebeurtenis. De observerende rol creëert emotionele afstand tussen de cliënt en de ervaring en faciliteert een cognitieve en emotionele her-evaluatie. Naast geleide oogbewegingen worden ook akoestische en/of tactiele stimulatie gebruikt om de effectiviteit van het werk te vergroten door meerdere zintuigen te combineren.

 

EMDR, samen met het gebruik van de interne bronnen van de cliënt, veroorzaakt neurale veranderingen en zet daarmee ontwikkelings- en zelfgenezingsprocessen in gang. EMDR faciliteert niet alleen een versnelde verwerking van traumatische geheugenfragmenten, maar maakt ook cognitieve herstructurering mogelijk, b.v. een herwaardering van de ervaring, evenals een veranderde houding ten opzichte van zichzelf en de eigen middelen.

Wanneer emdr gebruiken

Wanneer EMDR gebruiken? 

EMDR werd in de jaren 80 gebruikt voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis bij oorlogsveteranen, het zal velen verbazen te vernemen op hoeveel andere gebieden EMDR met succes kan worden geïmplementeerd. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn: traumatische ervaringen en gerelateerde uitkomsten, bijvoorbeeld: Posttraumatische stressstoornis (b.v. door een ongeval, aanranding, overlijden van een dierbare, scheiding, verlies van werk, pensionering, pesten, angst en paniekaanvallen, fobieën, slaapstoornissen, verslaving, pijnsyndromen, allergieën, psychosomatische klachten, stress management, burn-out preventie, problemen met het gevoel van eigenwaarde, examen zenuwen, ongewenste gedragspatronen, zelfhulp.

Opleiding

Professionele opleiding EMDR

Onze cursusstructuur omvat 3 modules van elk twee weekenddagen, 3 uren individuele supervisie en 9 uren groepssupervisie.

De opleiding loopt analoog de richtlijnen van de EMDRIA (EMDR International Association)

De opleiding wordt in het Engels gedoceerd door Barbara Lerch (psychologe) van het EMDR Center London. Co-trainster Chrißt'll Scholiers (psychotraumatologe) staat in voor de Nederlandse ondersteuning, verduidelijkingen en ondersteuning bij de oefeningen tijdens de practica.

Indeling

Reeks 1

28 september 2024 - 29 september 2024

26 oktober 2024 - 27 oktober 2024 

23 november 2024 - 24 november 2024

De EMDR-opleiding is nog een extra pakketje in mijn integratieve rugzak.

Module details
pexels-fauxels-3184314.jpg

De verschillende modules 

Module 1:

 

 • Wat is EMDR en hoe werkt EMDR?

 • Indicaties en contra-indicaties.

 • Veiligheidsmaatregelen en bijwerkingen van EMDR.

 • EMDR bij traumatherapie. Wat is traumatisering? Hoe wordt het veroorzaakt? Wat zijn de tekenen van trauma?

 • Innerlijke hulpbronnen opbouwen en activeren.

 • Methoden voor psychologische stabilisatie.

 • EMDR-technieken voor het omgaan met het dagelijks leven en als een toekomstige hulpbron.

 • Overdracht en tegenoverdracht met EMDR.

 • Omgaan met blokkades en weerstand tijdens een EMDR sessie.

 • Het EMDR-standaardprotocol in theorie en praktijk.

Module 2:

 

 • Angstprotocol - Fobieprotocol - Rouwprotocol geïsoleerd trauma.

 • Gedragsveranderingen.

 • Psychosomatisch protocol.

 • Recente geïsoleerde traumatische gebeurtenis.

 • Cognitief verweven van metaforen, suggesties en hypnotische spraakpatronen.

 • CIPBS (Conflict Imagination Painting & Bilateral Stimulation).

Module 3:

 

 • Allergieprotocol - Verslavingsprotocol - Protocol voor tandartsangst.

 • Pijnprotocol EMDR voor kinderen en jonge volwassenen.

 • EMDR integratie in psychotherapie.

 • Creatieve tools.

 • Gebruik van bilaterale muziek in EMDR-sessies.

Voorwaarden tot deelname

Voorwaarden tot deelname

Masteropleiding

klinische psychologie, (klinische) orthopedagogie, geneeskunde, seksuologie, sociale wetenschappen, criminologie

Bacheloropleiding

toegepaste psychologie/psychologisch consulent, sociaal werk, orthopedagogisch consulent, gezinswetenschappen, toegepaste gezondheidswetenschappen, sociale re-adaptatiewetenschappen, verpleegkunde

Studenten psychotherapie

die hun opleiding volgen aan een academie geassocieerd met een Hogeschool of Universiteit

Werkzaam in de geestelijke gezondheidssector

in loondienst of als zelfstandige in hoofd- of bijberoep (minstens 16 u. per week), praktiserende psychotherapeuten (na assessment)

Opleidingskost

Opleidingskost

Schermafbeelding 2023-01-29 om 13.23.31.png

P&P Consult-NPC heeft een erkenning voor KMO-p onder het registratienummer: DV.O235158

 

 

Certificatie

Certificatie - Accreditatie

Certificatie door P&P Consult-NPC, EMDR Center London. De certificering voor "EMDR in Therapie en Coaching" gebeurt volgens de richtlijnen van het "EMDR Trainingscentrum München & Londen".

De opleiding wordt geaccrediteerd door de Belgische Vereniging voor Psychotherapie.

Therapy

Na onze opleiding kunt u EMDR op een professionele en verantwoorde wijze toepassen. Een competentie gestuurd supervisietraject maakt verplicht deel uit van uw opleidingstraject.

Team at work
Team at work
pexels-lil-artsy-3876938.jpg
Inschrijven

Schrijf je hier in

Schrijf je hier in

Schrijf je hier in

EMDR OPLEIDING - 60 u (48 contacturen + 12 u. supervisie)

Dankjewel! Je hoort snel van ons!

bottom of page